header
Bakti Sosial, HUT RI Ke-62, Agustus 2007, Ngagel, Surabaya

 

 

Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-62_2007_Ngagel_4.jpg Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-62_2007_Ngagel_3.jpg Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-62_2007_Ngagel_2.jpg Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-62_2007_Ngagel_1.jpg