header
Bakti Sosial, HUT RI Ke-63, Agustus 2008, Wonokromo, Surabaya

 

 

Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-63_2008_Wonokromo_1.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-63_2008_Wonokromo_2.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-63_2008_Wonokromo_3.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-63_2008_Wonokromo_4.JPG